Kriteria Ayam Bangkok Pukul Taji Yang Bagus

Kriteria Ayam Bangkok Pukul Taji Yang Bagus

Kriteria Ayam Bangkok Pukul Taji Yang Bagus

Cara Mudah Menilai Kriteria Ayam Bangkok Pukul Taji Yang Bagus dapat anda simak seperti dibawah ini. Ayam bangkok type pukul taji yang bagus harus mempunyai ciri-ciri pukulan cepat. Namun juga harus diimbangi dengan mutu dari pukulan tersebut. Bagaimana kita seandanya memilih ayam bertype dengan pukulan taji tersebut? Ayam pukul taji yang bagus harus nepuk(nempel pukul). Namun bagaimana kita menilai ayam aduan dikatakan nepuk? kita harus mencoba ayam tersebut melalui adu abar dalam waktu kurang lebih satu airan atau kuranglebih 15menit.

Ciri-Ciri Ayam Bangkok Bertype Nepuk(nempel pukul)

Bagaimana seekor ayam aduan mempunyai type nepuk? Kali ina saya akan memberitahu Ciri-Ciri Ayam Bertype Nepuk(nempel pukul) tersebut. Type ayam ini pada waktu paruh nempel di kepala lawan ayam segera naik. Itu dilakukan pada waktu ayam akan memukul atau akan dipukul ayam lawan. Dengan begitu ayam akan selalu aman dari serangan lawan. Bagaimana tidak jika ayam yang akan dipukul tiba-tiba ikut mukul juga! Sekarang ayam tersebut masih banyak dijumpai dipeternak ayam aduan.

Type Ayam Aduan Nempel Pukul Taji yang Baik

Type ayam pukul taji yang baik ayam selalu tempel pukul. Ayam aduan type ini mempunyai pukulan cepat kearah kepala dengan cirikhas dengan pertahanan solah kaki(dengan kaki yang selalu naik). Ayam aduan type taji seperti ini biasanya mempunyai jarak renggang kaki yang rapat. Ayam taji yang bagus juga harus mempunyai tubuh yang ringan atau tidak gemuk namun juga tidak terlalu kurus. Karena ayam yang terlalu kurus bisa menyebabkan tenaga ayam akan segera habis dan biasanya ayam yang kekurusan hanya akan bertahan kurang dari tiga airan. Selain kriteria diatas ayam pukul taji yang bagus berteknik kontrol atas dengan kata lain ayam haruslah selalu main atas dan tidak menyukai permainan bawah.